Gmina Miączyn zrealizowała projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Sfinansowany został zakup 48 laptopów, 4 komputerów stacjonarnych i 3 tabletów dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkujących na terenie gminy Miączyn o wartości 130 419,80 zł.. Ich przodkowie pracowali w zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

W dniu 12 lipca 2022 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy Miączyn wnioskodawcy podpisali umowy darowizny i otrzymali sprzęt komputerowy, o który wnioskowali na własność. W ceremonii przekazania sprzętu brali udział: Pan Sylwester Domina – Przewodniczący Rady Gminy Miączyn oraz Pan Jarosław Stoń – Zastępca Wójta Gminy Miączyn.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolita Polska, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego