Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności (indywidualne numery kont bankowych), na które można dokonywać wpłat z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Osoby fizyczne, otrzymają informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego

w decyzji podatkowej na rok 2024.

Do pozostałych osób, tj. osób prawnych będących podatnikami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego.

Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania powyższych zobowiązań.

W związku z powyższym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe indywidualne numery rachunków

i posługiwanie się nimi przy dokonywaniu wpłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Miączyn  pok. 16, tel. : 84 6180005 wew. 37