Miasto i Gmina Lwówek

Loading...

Urząd Gminy Miączyn


 • Miączyn 107,
  22-455 Miączyn,
  pow. zamojski, woj. lubelskie
 • tel. 84 6180005
 • gmina@miaczyn.pl
Strona główna2024-01-19T08:19:26+01:00
 • DANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU OTWARTYM

  W nawiązaniu do ogłoszenia Wójta Gminy Miączyn z dnia 21 maja 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Frankamionka, Horyszów, Koniuchy [...]

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn Uchwały Nr LIV/363/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni [...]

 • ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 18 Statutu Gminy Miączyn zawiadamiam, że w dniu 23 maja [...]

 • SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY MIĄCZYN IX KADENCJI

  Za nami I Sesja Rady Gminy Miączyn. Było to bardzo ważne wydarzenie dla radnych, dla nowego Wójta Gminy jak również dla całej społeczności lokalnej. Przed otwarciem posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Miączyn VIII kadencji Pan [...]

 • budynek, plac, drzewa

  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIĄCZYNIE

  WÓJT GMINY MIĄCZYN OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIĄCZYNIE, MIĄCZYN 50A, 22-455 MIĄCZYN Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem: konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miączynie) z [...]

 • mikrofon, laptop mysz komputerowa

  INFORMACJA WÓJTA GMINY MIĄCZYN O I SESJI RADY GMINY MIĄCZYN

  Zgodnie z Postanowieniem Nr 252/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024 - 2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad [...]

Aktualności

Kalendarium wydarzeń

Pozostałe ważne dane